เย็นตาโฟ. น้ำ/แห้ง

 

เย็นตาโฟ.  น้ำ/แห้ง

Yen Ta Foh. Soup/without Soup 

泰國醃豆腐粿條。汤/干

ราคา 50 บาท

ใส่กล่อง +10 บาท