ก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นหมู. น้ำ/แห้ง

 

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นหมู.   นำ้/แห้ง

Tom-Yum  pork ball noodle Soup/without Soup 

冬蔭猪肉丸粿條。汤/干

ราคา 50 บาท

ใส่กล่อง +10 บาท