ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู. น้ำ/แห้ง

 

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู. นำ้/แห้ง

Pork ball Noodle  Soup/without Soup 

猪肉丸粿條。  汤/干

ราคา 45 บาท

ใส่กล่อง +10 บาท